Styret

Revisorer

 • Kjell Kristiansen
 • Anne-Lise Foss Fjeldbu

Representanter til Bygdeshuset

 • Grethe Kristiansen
 • Thorbjørn Gulli
 • Svein Tore Kristiansen
 • Geir Verhaug
 • Erling Engen
 • Mette Hansen(vara)
 • Terje Rung(vara)

Valgkomité

 • Finn Fjeldbu
 • Trond Rung
 • Vegard Narvesen

Festkomité

 • May M. Kristiansen
 • Irene Engen